PRO BEZPEČNOU CESTU VAŠEHO ZBOŽÍ

DONAUWELL JE OHLEDUPLNÝ K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ.

EKOLOGICKY ZODPOVĚDNÉ OPATŘENÍ JSOU PRO NÁS VÝZVOU.

Díky výrobnímu závodu uprostřed vodního ochranného pásma ví DONAUWELL naprosto přesně jak zodpovědně zacházet s požadavky na životní prostředí. Naše výrobní procesy jsou certifikované, nezatěžují životní prostředí emisemi a podléhají přísným pravidelným přezkoušením. Naši zákazníci si také uvědomují  výhody vlnité lepenky, která se zlikviduje recyklací bez zatížení životního prostředí.

POLOŽIT ZÁKLADY A JÍT DOBRÝM PŘÍKLADEM.

Ohleduplné zacházení se zdroji a pokročilé jednání ve prospěch životního prostředí jsou pro nás povinné firemní hodnoty. Uvedení do provozu první hornorakouské podnikové LPG čerpací stanice, stejně tak jako přestavba vozového parku a vysokozdvižných vozíků na zemní plyn jsou pouze jedním znakem našeho stálého uvažování.